Informatie / downloads

Op deze pagina vindt u diverse informatiebronnen.
Documenten van onze school en van ons bestuur: SOOOG

Wie is SOOOG

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Onze visie (PDF)
Opleidingsschool en leerbedrijf (PDF)
Talentontwikkeling (PDF)
Sociale omgang op school en thuis (PDF)
Pedagogisch fundament (PDF)
schoolplan 2019-2023 (PDF)
ouderfolder strategisch beleid (PDF)
vakantieoverzicht 2022 - 2023 (PDF)
uitwerking kernwaarden (PDF)
Kindcentrum gids 2022-2023 (PDF)
De structurele groepsvergaderingen (PDF)
SOP (PDF)
Schooljaarplan 22-23 (PDF)
SJV 21-22 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

SOOOG Ouderfolder - Strategisch Beleid 2019-2023 (PDF)
Protocol inenting en vaccinatie versie 2018 (PDF)
9181-Gedragscode SOOOG (PDF)
4920-Privacyreglement leerlingen (PDF)
6050-Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)
Protocol medicijnverstrekking (PDF)
Protocol voorkoming lesuitval 22-23 (PDF)

 KC De Driesprong

Directeur: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

kcdedriesprong@sooog.nl