Informatie / downloads

Op deze pagina vindt u diverse informatiebronnen.
Documenten van onze school en van ons bestuur: SOOOG

Wie is SOOOG

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Onze visie (PDF)
Opleidingsschool en leerbedrijf (PDF)
Talentontwikkeling (PDF)
Pedagogisch fundament (PDF)
uitwerking kernwaarden (PDF)
De structurele groepsvergaderingen (PDF)
buiten gewoon verlof (PDF)
Schooljaarverslag 22-32 (PDF)
Schoolplan 2023-2027 (PDF)
Protocol voorkoming lesuitval 23-24 (PDF)
Folder stichting leergeld (PDF)
Folder jeugdfonds sport en cultuur (PDF)
Kindcentrumgids 2023-2024 (PDF)
Vakantieoverzicht 2023-2024 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Protocol inenting en vaccinatie versie 2018 (PDF)
9181-Gedragscode SOOOG (PDF)
4920-Privacyreglement leerlingen (PDF)
Protocol medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)

 KC De Driesprong

Directeur: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

kcdedriesprong@sooog.nl