Terug naar Nieuws

Vakleerkrachten intermediair voor Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Gepubliceerd op: , door: SWS de driesprong

De gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat alle kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Helaas is het niet voor iedereen financieel mogelijk om lid te zijn van een sportvereniging of lessen op gebied van muziek, toneel of dans te volgen. 

Omdat de gemeente Westerwolde meedoen van kinderen wil stimuleren, subsidieert zij al enkele jaren het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit Jeugdfonds geeft sport-  of creatieve kansen aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar wiens ouders/verzorgers het lidmaatschap van een sport-, muziek-, dans- of theatervereniging niet kunnen betalen.  Om  het doen van een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo laagdrempelig mogelijk te houden, heeft iedere basisschool in de gemeente Westerwolde een intermediair. Deze rol is binnen de school opgepakt door de vakleerkrachten.

KOMT U IN AANMERKING
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan een aantal criteria, deze zijn te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen


VERGOEDING
Het maximale bedrag voor contributie (inclusief evt. kleding/attributen) is € 225,- per kind per jaar voor een sportaanvraag of € 450,- voor een cultuuraanvraag. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag en betaalt de contributie/lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of aanbieder. Indien er ook een waardebon voor kleding/sportattributen noodzakelijk en aangevraagd is, ontvangen de ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd kan worden bij een winkel waar het Jeugdfonds mee samenwerkt.


WELKE ACTIVITEITEN?
Het fonds vergoedt alleen de contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF. Ze vergoeden geen zwemlessen/diplomazwemmen, fitness en scouting. Een culturele activiteit moet actieve deelname zijn en vallen onder de categorie: muziek, beeldende kunst, nieuwe media, dans, theater of kindercircus.

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uitsluitend worden ingediend door een intermediair. Denkt u dat u in aanmerking komt voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact op met intermediairs: Marloes de Boer (m.deboer@hvdsg.nl) of Tim Scholtens (t.scholtens@hvdsg.nl).

 

Onverwacht bezoek in groep 1-2

Gepubliceerd door: SWS de driesprong
Vandaag kregen we bezoek van een hond met puppies in haar buik. We mochten nog voelen ook ��.
 

Wij zijn live op de radio in het programma "Vroeg op Noord" om 8:20 en 8:50 uur

Gepubliceerd door: SWS de driesprong
Morgen tijdens de nationale buitenlesdag
 

SWS De Driesprong

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

swsdedriesprong@sooog.nl