MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen onze school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

 

De MR heeft een open-deurenbeleid.

Een ieder is (op afspraak) altijd welkom bij de vergaderingen van de MR.

 

Huishoudelijk reglement MR 2017-2018 (PDF)
Notulen 28 november 2017 (PDF)
Notulen 6 maart 2018 (PDF)
Notulen 5 juni 2018 (PDF)
Notulen 3 oktober 2017 (PDF)
Wat doet de MR? (PDF)
Notulen 9 oktober 2018 (PDF)
Notulen 27 november 2018 (PDF)
Notulen maart 2019 (PDF)
Notulen juni 2019 (PDF)
Even voorstellen MR (PDF)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

SWS De Driesprong

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

swsdedriesprong@sooog.nl