MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen onze school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De MR heeft een open-deurenbeleid.

Een ieder is (op afspraak) altijd welkom bij de vergaderingen van de MR.


 

 

 

 

 

Caroline van der Heiden, personeelsgeleding, notulist

 

 

 

 

 

Suzanne de Waal, personeelsgeleding

 

 

 

 

 

 

Chrisy Tenback, oudergeleding

 

 

 

 

 

André Nijhof, oudergeleding

 

 KC De Driesprong

Directeur: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

kcdedriesprong@sooog.nl