MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen onze school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De MR heeft een open-deurenbeleid.

Een ieder is (op afspraak) altijd welkom bij de vergaderingen van de MR.


 

 

 

 

 

Caroline van der Heiden, personeelsgeleding

 

 

 

 

 

Birgit Blaauw, personeelsgeleding, notulist

 

 

 

 

 

Anne-Karien Zuur, oudergeleding, voorzitter

 

 

 

 

 

Remko Eilert, oudergeleding

 

Huishoudelijk reglement MR 2017-2018 (PDF)
Even voorstellen MR (PDF)
Wat doet de MR? (PDF)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC De Driesprong

Directeur: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

kcdedriesprong@sooog.nl