Visie

 • Werken vanuit de kernwaarden betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid;
 • Samenwerkend- en groepsdoorbrekend leren;
 • Leren vanuit thema's;
 • Systematische evaluatie van de leerprestaties;
 • Adaptieve manier van oefenen van spelling en rekenen op de chromebook;
 • Engels vanaf groep 1;
 • Leren leren volgens de principes van Building Learning Power;
 • Gedeelde visie die zichtbaar en voelbaar is in de school;
 • Zorg voor elkaar, de omgeving en de natuur;
 • Biologisch tuinieren in de dorpsschooltuintjes;
 • Samenwerking met ouders en externen;
 • Talentgerichte benadering.
Onze visie (PDF)
Uitwerking kernwaarden (PDF)

 KC De Driesprong

Directeur: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

kcdedriesprong@sooog.nl