Peuterspeelgroep Hummelhofke (2-4 jaar)

Hummelhofke is maandag en donderdag ochtend van 8.30 - 12.30 uur geopend. In de peuteropvang ’t Hummelhofke werken we zoveel mogelijk volgens de pedagogiek van Reggio Emilia.

De pedagogiek Reggio Emilia gaat uit van wat de peuter is en kan en niet van wat de peuter nog niet is en kan. We kiezen ervoor de peuter zelf van alles te laten ontdekken, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Op deze manier stimuleren we zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de peuter zelf aan kan geven of hij wil verven en dit zo zelfstandig mogelijk probeert te doen en dan ook verantwoordelijk is voor het opruimen na de activiteit (natuurlijk allemaal onder begeleiding en afhankelijk van de leeftijd).

In de atelierhoek hebben de peuters de gelegenheid om naar eigen inzicht en eigen kunnen creatief bezig te zijn met de verschillende materialen. Peuters kunnen dus op hetzelfde moment met verschillende activiteiten bezig zijn en dit met elkaar delen. Om aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsfasen van de peuters is de peuteropvang uitdagend ingericht, zodat er vele uitingen van spel aan bod komen.

Ook buitenspelen is op veel momenten mogelijk, de peuters krijgen zo de gelegenheid om alle weersomstandigheden te ervaren. Een belangrijk onderdeel van de pedagogiek van Reggio Emilia is het documenteren, er worden foto’s en filmopnames gemaakt van diverse spelsituaties. Deze foto’s en opnames worden gebruikt in de speelzaal met de peuters.

Door in kleine groepjes te werken/spelen is er voor de peuters voldoende gelegenheid op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te spelen. Onze ervaring is dat er meer interactie is in een kleiner groepje. Er is aandacht voor elkaar en de concentratie wordt op deze manier meer gestimuleerd. Daarnaast is het groepsgebeuren ook belangrijk. In een groter groep wordt de peuter aangemoedigd zijn interesses, belevenissen, etc. met de ander peuters te delen.

De gezamenlijke activiteiten stimuleren bijvoorbeeld de taalontwikkeling en de belevingswereld van de peuter. Het samen eten, gesprekjes voeren, kringspelletjes doen, muziek maken, zingen, het geluidenspel en voorlezen zijn dan ook belangrijke en steeds terugkerende groepsactiviteiten. Er werken twee vaste pedagogische medewerkers op beide ochtenden.

Op de de website van Kiwi vindt u meer informatie.

https://www.kinderopvangwinschoten.nl/peuteropvang/algemene-informatie-peuteropvang/

 


locatiewijzer peuterspeelgroep 't Hummelhofke (PDF)

 

KC De Driesprong

Directeur: Nicky Remie

Bezoekadres:

Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597 - 541440

kcdedriesprong@sooog.nl